Vintage Sofas

W.H.Gispen bank 444B3W.H.Gispen bank 444B3
W.H.Gispen bank 444B3Bid from €875
Artifort bankArtifort bank
Artifort bankBid from €525
Cassina maralunga bankCassina maralunga bank
Cassina maralunga bankBid from €1,050
Bench bankBench bank
Bench bankBid from €250
Poltrona Frau bankPoltrona Frau bank
Poltrona Frau bankBid from €500
Chesterfield bankChesterfield bank
Chesterfield bankBuy now for €1,950
Artifort VegaArtifort Vega
Artifort VegaBid from €315
REN bankREN bank
REN bankBid from €1,600
Hay mags bankHay mags bank
Hay mags bankBid from €1,250
Vintage bankjeVintage bankje
Vintage bankjeBid from €75
Cassina Nest bankCassina Nest bank
Cassina Nest bankBid from €750
Erik Wørts Kolding bankErik Wørts Kolding bank
Erik Wørts Kolding bankBuy now for €1,595
Esko Pajamies Bonanza bankEsko Pajamies Bonanza bank
Esko Pajamies Bonanza bankBuy now for €1,150
Vintage Haxas halmeubelVintage Haxas halmeubel
Vintage Haxas halmeubelBuy now for €295
TopForm loveseatTopForm loveseat
TopForm loveseatBid from €466.48
Vintage wooden bench seatVintage wooden bench seat
Vintage wooden bench seatBuy now for €460